ຂໍອະໄພທ່ານລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງທຸກທານທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະດວກ! ເນື່ອງຈາກວັນກຸດຈິນ (ປີໃໝ່ຈີນ) ຈະມາຮອດນີ້, ທາງດ່ານນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບໍ່ເຮັດວຽກ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ້ອງຢູດການໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກວ່າຫຼັງຈາກວັນກຸດຈີນ, ຖ້າທ່ານລູກຄ້າທ່ານໃດຫາກມີເງິນໃນລະບົບບັນຊີກະເປົາເງິນລູກຄ້າດີສູດແມ່ນມາຖອນເອົາໃນຊ່ວງນີ້ທີ່ບໍລິສັດ.